Tigres Shinjiro Hatakeyama primeiro jogo aberto em casa